Javna nabava opca bolnica Nasice

Članak 80. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) propisuje da naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi s gospodarskim subjektom, ako čelnik tijela naručitelja, član upravnog ili nadzornog tijela tog naručitelja istovremeno:

  • obavljaju upravljačke poslove u tom gospodarskom subjektu, ili
  • ako je predstavnik naručitelja vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu tog gospodarskog subjekta s više od 0,5%.

Opća županijska bolnica Našice prema članku 80. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi s tvrtkom:

INTERCROATIA, obrt za posredovanje i ugostiteljstvo, Braće Radića 52, Našice, OIB: 46815656754

IDENTITY j.d.o.o., Braće Radića 52, Našice, OIB: 23663337829

BON APETIT j.d.o.o., Braće Radića 52, Našice, OIB: 83123267121

 

 

 

Javna nabava

 

NABAVA - UREĐAJA ZA DIGITALNU DIJASKOPIJU ZA RADIOLOGIJU


23.06.2020. Nabava uređaja za digitalnu dijaskpoiju za radiologiju - Poziv na savjetovanje

 

Poziv na savjetovanje

 

Dokumentacija za nabavu

 

Troškovnik

 


NABAVA - CT UREĐAJA


 

19. 05. 2017. Nabava CT uređaja - Poziv na savjetovanje

 

Poziv na savjetovanje

 

Dokumentacija za nabavu

 

Troškovnik

 


 

29. 05. 2017. - Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

 

Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

 


  Jednostavna nabava

 2020

POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE USLUGE OSIGURANJA

Odluka o odabiru -> Preuzimanje

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda -> Preuzimanje

Dokumentacija o nabavi za provedbu  postupka jednostavne nabave Usluge osiguranja 2020 -> Preuzimanje

Troškovnik o nabavi za provedbu  postupka jednostavne nabave Usluge osiguranja 2020 -> Preuzimanje

 

POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE MEDICINSKIH PLINOVA

Dokumentacija o nabavi za provedbu postupka jednostavne nabave medicinskih plinova -> Preuzmi

 

POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE MEDICINSKIH PLINOVA

Dokumentacija o nabavi za provedbu postupka jednostavne nabave medicinskih plinova -> Preuzmi

 

POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE POŠTANSKIH USLUGA

Dokumentacija o nabavi za provedbu postupka jednostavne nabave Poštanskih usluga -> Preuzmi

Troškovnik -> Preuzmi

 

2019

JEDNOSTAVNA NABAVA - TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE

Dokumentacija o nabavi za provedbu postupka jednostavne nabave Telekomunikacijskih usluga u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži i nepokretnoj elektroničkoj Komunikacijskoj mreži -> Preuzmi

Tehničke specifikacije za javne govorne usluge u pokretnoj  elektroničkoj komunikacijskoj mreži -> Preuzmi

Tehničke specifikacije za javne govorne usluge u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži -> Preuzmi

Izjava za privatni račun -> Preuzmi

Tehnička specifikacija mobilnih uređaja -> Preuzmi

Troškovnik -> Preuzmi

 

POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE USLUGE OSIGURANJA

Dokumentacija o nabavi za provedbu postupka jednostavne nabave Usluge osiguranja 2019 -> Preuzmi

Troškovnik o nabavi za provedbu postupka jednostavne nabave Usluge osiguranja 2019 -> Preuzmi

 

POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE MEDICINSKIH PLINOVA

Dokumentacija o nabavi za provedbu postupka jednostavne nabave medicinskih plinova -> Preuzmi 

 

 

 

 

 Preuzimanja:

Plan nabave 2020.xls -> Preuzmi

Registar ugovora 2019.g. - Javna nabava -> Preuzmi

Registar ugovora 2019.g. - Jednostavna nabava -> Preuzmi

Plan nabave 2019.xls  -> Preuzmi

Registar nabave 2018. pdf -> Preuzmi

Plan nabave 2018. xls -> Preuzmi

Registar ugovora 2017. pdf -> Preuzmi

Plan nabave 2017.pdf -> Preuzmi

Evidencija ugovora 2015. i 2016. -> Preuzmi

Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave -> Preuzmi

 

 

Članak pogledan 29565 puta
©2020 Opća županijska bolnica Našice. All Rights Reserved. Designed By OŽB Našice

Search