Budući da Opća županijska bolnica Našice niz godina djeluje kao nastavna baza Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, dana 24. srpnja 2019. godine u OŽB Našice održana je obrana diplomskog rada i to po prvi puta u povijesti naše ustanove. U uredu ravnatelja bolnice pred Povjerenstvom za ocjenu i obranu diplomskog rada koje su činili: Hrvoje Šimić, dr. med., spec. fizikalne medicine i rehabilitacije, ravnatelj OŽB Našice, predsjednik povjerenstva te članovi predstojnica Katedre za sestrinstvo i palijativnu medicinu doc. dr. sc. Štefica Mikšić i rukovoditelj Centra za hitnu medicinu OHBP OŽB Našice dr. sc. Denis Klapan, dr. med., spec.…
25. Srpanj 2019. - 18:46

Dragovoljno darivanje krvi

    Danas je po peti puta u organizaciji članova Podružnice HUMS-a OŽB Našice, Drustva medicinskih tehničara gipsera, Opće županijske bolnice Našice i Crvenog kriza održana izuzetno uspješna akcija dobrovoljnog darivanja krvi u OŽB Našice za djelatnike. Akciji je ukupno pristupilo 43 darivatelja, a krv je darivalo 41 darivatelj.   Žene 22 darivatelja. Muskarci 19 darivatelja.   Bilo je i novih darivatelja: Damir Bucić, Hrvoje Pokrivka i Silvana Flirijančić.   Hvala svim darivateljima što nesebično daruju dio sebe...
  Primjenjuje se od 08. srpnja 2019.   Svi upisi za preglede, pretrage ili zahvate mogu se ostvariti kroz BOLNIČKU JEDINICU ZA CENTRALNO NARUČIVANJE PACIJENATA, koja se nalazi na ulazu bolnice, na sljedeći način: osobno uz  OBAVEZNO predočenje uputnice i  nalaza liječnika specijaliste s indiciranom zdravstvenom uslugom (ukoliko ga imate) svaki radni dan od 07:00 do 15:00 sati putem druge osobe uz OBAVEZNO predočenje uputnice i  nalaza liječnika specijaliste s indiciranom zdravstvenom uslugom (ukoliko ga imate) putem telefaxa broj 031/613-826, na način da šalju OBAVEZNO preslik uputnice i preslik nalaza liječnika specijaliste s indiciranom zdravstvenom uslugom (ukoliko ga imate) i broj telefona/mobitela radi kontakta o…
Današnjom likovnom radionicom završen je ciklus radionica u organizaciji Društva naša djeca Našice koji se održao na Odjelu pedijatrije Opće županijske bolnice Našice. Radionice su organizirane kao dio manifestacije Hrvatska volontira 2019., a volonteri DND-a svoje su volonterske sate odlučili pokloniti bolesnim mališanima. Tako su u ponedjeljak održali već uhodanu radionicu Bajkaonicu, a utorak je bio rezerviran za članove Dječjeg foruma DND-a Našice koji su se uz šale i zagonetke družili sa bolesnom djecom na odjelu. Danas smo ih i mi posjetili na zadnjoj radionici, i to likovnoj, na kojoj su djeca jednostavnom tehnikom vilicama na papir nanosili boju i…
©2022 Opća županijska bolnica Našice. All Rights Reserved. Designed By OŽB Našice

Search