povijest opce bolnice Nasice

 

ZDRAVSTVENA DJELATNOST U NAŠICAMA I GRAVITIRAJUĆEM PODRUČJU – NEKE POVIJESNE NAPOMENE

 

- 1229.g. prvi poznati dokument koji spominje Našice pod imenom NEKEHE
- 1734. do 1945. – našičko područje posjed je grofova Pejačević, a riječ je o području nekadašnje općine Našice od 672 km2, 58 naselja, 40-ak tisuća stanovnika
- 1873. – Našičani su odlučili izgraditi bolnicu, u tu svrhu prikupili su 590 forinti i pohranili ih u štedionicu
- 1909.– Općinsko zastupstvo odustalo je od izgradnje bolnice u Našicama, odlučili su i podigli ubožnicu (u sadašnjoj Sportskoj ulici)
- za I svjetskog rata zgrada ubožnice prenamijenjena je u vojnu bolnicu
- 20-tih godina, iza I svjetskog rata, na mjestu ubožnice izgrađen je Invalidski dom
- 1932. – liječnik radi u Podgoraču
- 1930-40-tih godina u Našicama rade tri liječnika
- 1944. – u starom dvorcu Pejačević radi Vojna bolnica
- Iza II svjetskog rata u novom dvorcu Pejačević organiziran je rad Partizanske vojne bolnice
- 1945. – radi Liječnička ambulanta (u kući Hanzlića, ul. Štrosmajerova) i ljekarnik u Našicama, te liječnik u Đurđenovcu (ljekarnik od 1954.g) kao i u Podgoraču – ukupno 13 zdravstvenih radnika ( tri liječnika, dva zubara, jedan farmaceut, jedna medicinska sestra, četiri babice i dva bolničara), svi kao službenici Kotarskog NOO u kotarskoj zdravstvenoj stanici
- 1952. – kupljeno prvo sanitetsko vozilo i zaposlen vozač
- 1956. – osnivaju se i općinske zdravstvene stanice u Našicama, Đurđenovcu, Koški i  Podgoraču
- 1957. – otvara se Industrijska zdravstvena stanica DIK-a Đurđenovac
- 1962. – u Zdravstvenu stanicu Đurđenovac integriraju se industrijska ZS DIK-a Đurđenovac i Ljekarna Đurđenovac
- Izgradnja zgrade Doma zdravlja  Našice – oko 1600 m2 prostora – projektant: Arhitektonski biro Geršić iz Zagreba
- 1963. Dom narodnog zdravlja – Rješenjem br.: 01-9909/1-1963 od 26.11. osnovala Skupština općine Našice
- 1964.– Dom zdravlja Našice – integrira svu zdrav. zaštitu (zdravstvene stanice: Našice, Đurđenovac, Feričanci, Koška, Podgorač te ljekarne Đurđenovac i Našice s ispostavama u Koški i Podgoraču). Radnici: liječnika jedanaest (jedan specijalist), farmaceuta dva, viših zubara tri, med.sestara pet, primalja jedna, babica sedam, bolničara trinaest, farmaceutski tehničar jedan, laboranti dva, apotekarski laborant tri, zubni asistent tri, administratori osam, Uprava dvanaest, vozača tri, ložača jedan, spremačica osam

- 1965. – od nadležnih tijela prihvaćena ideja o izgradnji bolnice u Našicama
- Odluka o osnivanju investicionog zdravstvenog fonda donijeta od Skupštine općine Našice,
- projekt izradio – Arhitektonski biro AB-54 iz Zagreb

02. Obljetnica 50 godina postojanja bolnice u Nasicama- izvođač „Novogradnja“ Našice započela izgradnju bolnice u Našicama

-  ugovoreni rok za dovršenje – kolovoz 1968. g.
-  planirana sredstva: 7.880.000,00 din, po pola iznosa Republika i lokalna zajednica obvezale se osigurati

Sredstva lokalne zajednice:

Samodoprinos stanovnika općine Našice, (referendum 01.04.1966.g.)
60% od ukupnog iznosa tj 2.140.000 din.

Doprinos budžeta općina Našice, Donji Miholjac, Orahovica –
800 000 din.

Fondovi budžeta SO Našice 940 000 din.

Ostali izvori Fonda   60 000 din.    

UKUPNO:     3.940.000 din

Republička sredstva su ostvarena prema programu ali lokalna nisu te, zbog poskupljenja, falilo (1969.g.) je 2.450.000 din.

1969. – 28. veljače – Odluka o raspisivanju javnog zajma za područje općine Našice u visini od 1 900 000 din.
- 01.04. počinje upis zajma-prikupljeno 1 570 000 din, a razlika sredstava osigurana putem kredita dobavljača opreme -

03. Obljetnica 50 godina postojanja bolnice u Nasicama

1970.g. – u rujnu završena izgradnja bolnice u Našicama, utrošeno 9.437.889,55 din. ( za zgradu: 7.251.284 din., a za opremu 2.186.605,55 din.) Prostor – 4.586 m2 korisnog prostora, četiri osnovna odjela ( Kirurgija, Interna, Ginekologije, Pedijatrija) s 200 postelja
-  Rješenjem br:20/70-1 od 02.10.1970. donijetim od Okružnog privrednog suda u Osijeku  bolnica je registrirana  01. 10. izvršeno otvaranje bolnice u  Našicama

1972. – društveno-politička zbivanja odražavaju se i na odnose i rad u bolnici, odlaze rukovoditelji tri odjela. U navedenom periodu naglasak je na specijalizacije, stipendiranja kadrova, stambenu izgradnju ( 50-ak stanova s 3.132 m2 ukupne površine, preko 40-ak stambenih kredita) investicije u opremu i sl.

1973.g. – formiran Medicinski centar Našice s dva OOUR-a i RZ.

1984.g. – ukupno je bilo u Centru zaposleno 413 radnika, od toga 51 liječnik, 6 farmaceuta, 2 inž. biokemije, 11 zubnih liječnika, 2  administrativna radnika VSS, 26 radnika VŠS, 195 radnika s SSS i 31 radnik s NSS, te 7 VKV radnika, 10 KV radnika i  72 NKV radnika. U razdoblju 1974. -1984. g. broj zaposlenih u Centru povećan je s 297 (1974.g) na 413, to je povećanje po prosječnoj stopi 3,9% .

1991.- 94. -  za Domovinskog rata zbrinuto 1165 ranjenika

Članak pogledan 18739 puta
©2024 Opća županijska bolnica Našice. All Rights Reserved. Designed By OŽB Našice

Search